قیمت تور گوانجو 5 آبان نمایشگاه

قیمت  تور گوانجو 5 آبان 96 نمایشگاه

امرز در سایت چین  بهترین قیمت های تور چین جمع آوری شده است

مشخصات تور چین برای نمایشگاه گوانجو

شروع تور از تهران

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی مسقط میباشد

ساعت پرواز 04:15 به ئمدت پرواز 04:30 دقیقه است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

قیمت تور گوانجو 5 آبان نمایشگاه

قیمت تور گوانجو 5 آبان نمایشگاه

مسقط

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی بایون گوانجو میباشد

ساعت پرواز 09:45 به مدت پرواز 13:00 ساعت است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

گوانجو 8 شب

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی بایون گوانجو به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی مسقط میباشد

ساعت پرواز 06:25 به مدت پرواز 06:00 ساعت است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

مسقط

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی میباشد

ساعت پرواز 14:00به  مدت پرواز 02:15 دقیق است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

قیمت تور چین برای نمایشگاه گوانجو با این مشخصات

دو تخته  4,290,000 تومان

یک تخته   5,590,000 تومان

کودک با تخت  ندارد

کودک بدون تخت  ندارد

تماس برای اطلاعات بیشتر

آدرس کانال تلگرام چین

پاسخ دهید