قیمت تور گوانجو 22 مهر نمایشگاه

قیمت  تور گوانجو 22 مهر نمایشگاه 

امرز در سایت چین  بهترین قیمت های تور چین برای پکن جمع آوری شده است

مشخصات تور چین

شروع تور از تهران

از  فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی حمد میباشد

ساعت پرواز سفربه چین 22:35 به مدت پرواز 03:00 ساعت است

با هواپیمایی قطر کلاس economy

قیمت تور گوانجو 22 مهر نمایشگاه

قیمت تور گوانجو 22 مهر نمایشگاه

دوحه 13:00 ساعت  پرواز قطری از تهران ساعت 00:10 می نشیند در فرودگاه دوحه به وقت محلی و بعد از 3 ساعت توقف در فرودگاه دوحه به سمت گوانجو پرواز میکند.

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی حمدبه فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی بایون گوانجو میباشد

ساعت پرواز 02:45 به مدت پرواز 13:00 ساعت است

با هواپیمایی قطر کلاس economy

گوانجو 12 شب

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی بایون گوانجو به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی حمد میباشد

ساعت پرواز 01:35 به مدت پرواز 05:00 ساعت است

با هواپیمایی قطر کلاس economy

 دوحه 00:00 ساعت  پرواز قطری از گوانجو ساعت 05:10 می نشیند در فرودگاه دوحه به وقت محلی و بعد از 4 ساعت توقف در فرودگاه دوحه به سمت تهران پرواز میکند.

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی حمد به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی میباشد

ساعت پرواز 08:00 به مدت پرواز 02:35 دقیقه است

با هواپیمایی قطر کلاس economy وپایان تور چین

قیمت تور چین  با این مشخصات

دو تخته  6,190,000 تومان

یک تخته   7,890,000 تومان

کودک با تخت  ندارد

کودک بدون تخت  ندارد

تماس برای اطلاعات بیشتر

آدرس کانال تلگرام چین

پاسخ دهید