قیمت تور گوانجو 30 مهر نمایشگاه

قیمت   تور گوانجو 30 مهر (نمایشگاه)

امرز در سایت چین  بهترین قیمت های تور چین جمع آوری شده است

مشخصات تور چین برای نمایشگاه گوانجو

شروع تور از تهران

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی مسقط میباشد

ساعت پرواز 04:15 به مدت پرواز 04:30 دقیقه میباشد

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

قیمت تور گوانجو 30 مهر نمایشگاه

قیمت تور گوانجو 30 مهر نمایشگاه

مسقط 13:00 ساعت  پرواز عمان ایر از تهران ساعت 07:25 می نشیند در فرودگاه مسقط به وقت محلی و بعد از 2 ساعت و 45 دقیقه توقف در فرودگاه مسقط به سمت گوانجو پرواز میکند.

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی بایون گوانجو میباشد

ساعت پرواز 09:45 به مدت پرواز 13:00 ساعت است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

گوانجو 8 شب

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی بایون گوانجو به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی مسقط میباشد

ساعت پرواز 06:25 به مدت پرواز 06:00 ساعت است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy

مسقط 02:15 ساعت  پرواز عمان ایر از گوانجو ساعت 11:00می نشیند در فرودگاه مسقط به وقت محلی و بعد از 4 ساعت توقف در فرودگاه مسقط به سمت تهران پرواز میکند.

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی مسقط به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی میباشد

ساعت پرواز 14:00 به مدت پرواز 02:15 دقیقه است

با هواپیمایی عمان ایر کلاس economy و پایان تور چین

قیمت تور چین برای گوانجو با این مشخصات

دو تخته  3,990,000 تومان

یک تخته   4,690,000 تومان

کودک با تخت  ندارد

کودک بدون تخت  ندارد

تماس برای اطلاعات بیشتر

آدرس کانال تلگرام چین

پاسخ دهید