قیمت تور چین نمایشگاه گوانجو شهریور 96

قیمت تور چین نمایشگاه گوانجو شهریور 96

قیمت  تور چین نمایشگاه گوانجو شهریور 96

امرز در سایت چین  بهترین قیمت های تور چین جمع آوری شده است

مشخصات تور چین برای نمایشگاه گوانجو

شروع تور از تهران

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی بایون گوانجو میباشد

ساعت پرواز تور گوانجو 20:15 به مدت پرواز 08:00 است

با هواپیمایی ماهان ایر کلاس economy

قیمت تور چین نمایشگاه گوانجو شهریور 96

قیمت تور چین نمایشگاه گوانجو شهریور 96

گوانجو 7 شب

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی بایون گوانجو به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی میباشد

ساعت پرواز 23:30 به مدت پرواز 08:00 ساعت است

با هواپیمایی ماهان ایر کلاس economy

قیمت تور چین برای گوانجو با این مشخصات

دو تخته  5,200,000 تومان

یک تخته   5,450,000 تومان

کودک با تخت  ندارد

کودک بدون تخت  ندارد

تماس برای اطلاعات بیشتر

آدرس کانال تلگرام چین

پاسخ دهید