قیمت تور پکن 11 مهر 96

قیمت تور پکن 11 مهر 96

امرز در سایت چین  بهترین قیمت های تور چین جمع آوری شده است

مشخصات تور چین

شروع تور از تهران

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی آلماتی میباشد

ساعت پرواز سفر به چین  13:55 به مدت پرواز 06:00 ساعت است

با هواپیمایی ایر آستانا کلاس economy

قیمت تور پکن 11 مهر 96

قیمت تور پکن 11 مهر 96

آلماتی 05:00 ساعت  پرواز ایرآستانا از تهران ساعت 18:50 در فرودگاه آلماتی می نشیند و چهار ساعت و نیم توقف دارد و در ساعت 22:30 به سمت پکن حرکت میکند.

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی آلماتی به  فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی کاپیتال پکن میباشد

ساعت پرواز 22:30 به مدت پرواز 05:00 ساعت است

با هواپیمایی ایر آستانا کلاس economy

پکن 6 شب

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی آلماتی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی کاپیتال پکن میباشد

ساعت پرواز 22:30 به مدت پرواز 05:00 ساعت است

با هواپیمایی ایر آستانا کلاس economy

آلماتی 03:00 ساعت  پرواز ایرآستانا از پکن ساعت 09:05 در فرودگاه آلماتی می نشیند و یک ساعت و نیم توقف دارد و در ساعت 10:30 به سمت تهران حرکت میکند

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی آلماتی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی میباشد

ساعت پرواز 10:30 به مدت پرواز 03:00 ساعت است

با هواپیمایی ایر آستانا کلاس economy وپایان تور چین

قیمت تور چین  با این مشخصات

دو تخته  تومان

یک تخته   3,490,000 تومان

کودک با تخت 2,980,000 تومان

کودک بدون تخت  2,250,000

تماس برای اطلاعات بیشتر

آدرس کانال تلگرام چین

پاسخ دهید