قیمت تور پکن 9 آبان 96

قیمت تور پکن 9 ابان 96

امرز در سایت چین  بهترین قیمت های تور چین برای پکن جمع آوری شده است

مشخصات تور چین

شروع تور از تهران

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی امام خمینی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی آلماتی میباشد

ساعت پرواز 13:55 به مدت پرواز 06:00 ساعت است

با هواپیمایی ایر آستانا کلاس economy

آلماتی 05:00 ساعت  پرواز ایرآستانا  در فرودگاه آلماتی چهار ساعت و نیم توقف دارد

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی آلماتی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی کاپیتال پکن میباشد

ساعت پرواز 22:30 به مدت پرواز 05:00 ساعت است

با هواپیمایی ایر آستانا کلاس economy

قیمت تور پکن 9 آبان 96

قیمت تور پکن 9 آبان 96

پکن 6 شب

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی آلماتی به فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی کاپیتال پکن میباشد

ساعت پرواز 22:30 به مدت پرواز 05:00 ساعت است

هواپیمایی ایر آستانا کلاس economy

آلماتی 03:00 ساعت

از فرودگاه مبدا فرودگاه بین المللی آلماتی به  فرودگاه مقصد فرودگاه بین المللی امام خمینی میباشد

ساعت پرواز 10:30 به مدت پرواز 03:00 ساعت است

با هواپیمایی ایر آستانا کلاس economy و پایان تور چین

قیمت تور چین  با این مشخصات

دو تخته  تومان

یک تخته   3,490,000 تومان

کودک با تخت 2,980,000 تومان

کودک بدون تخت  2,250,000

تماس برای اطلاعات بیشتر

آدرس کانال تلگرام چین

پاسخ دهید